Du er her: Home > Tryghed
Tryghed

Underforsikring

Hvad er dit indbo værd? Det er svært at svare præcist på, ikke sandt? Når du tegner en indboforsikring, skal du som kunde selv fastsætte forsikringssummen, så den svarer til værdien af alt indboet i dit hjem, og du har selv ansvaret for, at summen hele tiden er korrekt fastsat.

Er din forsikringssum for lille, gøres underforsikring gældende i tilfælde af en skade. Underforsikring foreligger, hvis forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. I så fald ydes der kun forholdsmæssig erstatning. Det kan virkelig betyde store tab.

For at undgå dette hjælper Tryg sine kunder ved at tilbyde en underforsikringsgaranti, der forhøjer din forsikringssum med 50%, uden at det koster ekstra. Har du forøget værdien af dit indbo betydeligt indenfor de seneste tolv måneder (f.eks. ved at arve) uden, at du har nået at hæve din forsikringssum, så vil din indboforsikring alligevel dække eventuelle skader fuldt ud. Kravet er blot, at skaden skal kunne rummes indenfor den ”ny” forsikringssum, og at du hæver forsikringssummen til det korrekte beløb straks efter skaden.

Et eksempel på underforsikring:

Forsikringssum på policen: 500.000
Indboets reelle samlede værdi: 750.000

Du er altså underforsikret. Din erstatning i dette tilfælde blive udregnet på følgende måde:

Skaden X Forsikringssummen = Erstatningens størrelse
Indboets reelle værdi

I tilfælde af en skade på 250.000 kr. vil det betyde: 250.000 X 500.000/750.000=166.666,-

Du har altså mistet 83.334 kr. ved at have fastsat sin forsikringssum på forsikringspolicen forkert. Havde du haft underforsikringsgarantien, havde du modtaget fuld erstatning.

Læs mere underforsikringsgaranti

 copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions